Författare

Magda Fugon

Finansspecialist

Sedan barnsben har han varit intresserad av sätt att spara pengar. För närvarande är hans uppgift att samla sätt att investera. På fritiden är han intresserad av musik och gitarrspel.

Michal Mraz

Webbplatsredigerare

Ett av valutainvesteringar och börsspelet. Dess uppgift är att hjälpa människor att investera sina besparingar. Han gillar att resa och vandra i bergen.

Author

  • Fan of currency investments and the stock exchange game. Its job is to help people invest their savings. He likes traveling and hiking in the mountains.