Den bästa börsmäklaren.

Om du väljer en börsmäklare som inte är anpassad till dina behov, kommer det på lång sikt att översättas till progressiva förluster i din investeringsportfölj. Investeringar är oftast förknippade med höga kostnader, till exempel avgiften för att använda kontot och investeringsrisken. Av dessa skäl, ta tillräckligt med tid och välj ett mäklarkonto som passar dina affärskrav.

Eftersom varje kund är annorlunda behöver alla också en annan typ av konto. Det finns ingen gyllene regel för att välja det enda konto som passar varje kund på investeringskontoret.

Vem är mäklare? Vad är en mäklare?

En mäklare är en person som förmedlar i transaktioner. En börsmäklares roll är att förbereda och överföra sälj- och köporder från kunder. En annan av hans uppgifter är att lagra värdepapper, ge råd, förbereda kommentarer och aktiemarknadsanalyser. Att driva en mäklares yrke kräver en speciell licens.

Självauktoriserade mäklare som inte har lämpliga regler kan inte lita på. Troligtvis kan de lura dig till stora pengar utan att erbjuda något i gengäld.

Att skapa ett mäklarkonto kan göras via ett mäklarhus, det vill säga ett särskilt investeringsinstitut som genomför transaktioner för köp och försäljning av värdepapper. Mäklarhus bör ha en KNF-licens. De anställer mäklare som är assistenter till sina kunder. Mäklare bör inspirera till förtroende och vara hjälpsamma människor. Om det visar sig att en mäklare inte är pålitlig kan du rapportera honom till arbetsgivaren eller helt enkelt ändra investeringskontot till ett som erbjuds av ett annat mäklarhus.

Vad ska mäklarkontot vara för nybörjare?

Ett mäklarkonto som annars kallas ett investeringskonto låter dig lagra och handla med värdepapper och finansiella instrument. Detta är ett nödvändigt krav för förvärv och försäljning av aktier i börsnoterade bolag. Du kan skapa ett konto hos en bankmäklare eller ett mäklarhus som drivs av ett investeringsföretag. När du konfigurerar ett investeringskonto bör du vara uppmärksam på om det uppfyller dina krav. Det är inte värt att föreslå endast reklam och lovar att driva det billigaste kontot. Du måste notera att mäklarhuset inte är en välgörenhetsinstitution och måste försörja sig med provisioner och avgifter. Kolla prislistan, förordningar, läs åsikterna om mäklaren. Den bästa börsmäklaren finns inte, men det finns verkligen en som är bäst lämpad för dina krav och förmågor.

För att välja rätt mäklarkonto bör du jämföra de olika erbjudandena som finns tillgängliga på marknaden. Viktiga faktorer som påverkar kvaliteten på ett mäklarkonto är provisioner på köp- och säljorder, liksom kostnaderna för att underhålla kontot. Det är också värt att uppmärksamma tillgången till utländska aktiemarknader, möjligheten att öppna IKE eller IKZE. Var noga med att kontrollera vad som är den tillgängliga räntan på gratis kontanter på ditt mäklarkonto. Det är värt att bekanta sig med vilka avgifter som krävs för att upprätthålla ett konto.

Välj inte ett konto utan förberedelse. Genom att bestämma dig för det första bättre kontot kan du överlåta dina pengar till opålitliga händer. Reklamens roll är att presentera mäklartjänster i bästa möjliga ljus. Trots detta innehåller den inte all nödvändig information. Så det är rimligt att gå till mäklarhusets webbplats och bekanta dig med de nödvändiga dokumenten.

Förbered din egen ranking av mäklarkonton.

När du tittar igenom erbjudandena kanske du märker att de är mycket olika och riktar sig till kunder med olika utvecklingsnivåer. Det finns inget sätt att inte hålla med om detta, eftersom olika behov kommer att ha nybörjare och andra avancerade i handeln. Ta hänsyn till investeringskapitalet. Vanligtvis, ju större det är, desto fler tjänster kommer mäklaren att erbjuda dig.

När du förbereder din ranking, ta hänsyn till investeringsrisken. Ju större desto mindre erfarenhet har du. Sträva efter att utöka dina investeringsfärdigheter. Du kan inte investera utan ordentlig förberedelse, för du kommer att få problem.

Många aktiemäklare tout sina konton som gratis. Fråga dig själv, är du säker på att så är fallet? Innan du bestämmer dig för en sådan möjlighet, kontrollera noggrant tabellen över avgifter och provisioner. Se även prislistan för andra tjänster: ställa in och använda ett konto, uttag av medel, provision på beställningar, dagshandel, ytterligare tjänster, avgifter för lagring av värdepapper och ränta på gratis medel som ackumulerats på kontot. Prislistan över tjänster kan vara lång, men ännu inte en anledning att ge upp att läsa den.

Vilken mäklare ska en nybörjare välja?

Detta är bara en till synes svår uppgift. Börja med att lära känna många finansinstituts erbjudanden. Kanske är det en bra idé att använda rangordningen av mäklarkonton?

Till att börja med, bestäm den grundläggande varianten av investeringskontot. I många mäklarhus får du dessutom utbildningsmaterial och tillgång till marknadsanalys.

Vad händer om du vill investera i utländska marknader? Se sedan till att hitta ett mäklarhus som ger dig tillgång till utländska utbyten. Du kan också välja ett utländskt hem eller mäklare. Var uppmärksam på om han har nödvändiga licenser och certifikat. Som med andra mäklarhus räknas säkerhet och förtroende.

Marknadsföringsmaterial från mäklarhus annonserar ofta en låg provision. Detta är naturligtvis en viktig faktor när man väljer en mäklare. Ta dock hänsyn till att varje investerare är annorlunda. Den har en annan portföljstorlek, en annan investeringsstil, en annan storlek på beställningar som görs. De har också ett annat tillvägagångssätt för att ådra sig fasta kostnader. Det är bara det att var och en av dem har en annan investeringsprofil.

Det billigaste betyder inte det bästa. När du skapar ett konto, vägledas av den stödda handelsplattformen, kostnaderna för att investera (inte bara i aktier), tillgång till investeringar på utländska marknader och tillgången till analytiskt och utbildningsmaterial. Inte utan betydelse kommer också att vara kvaliteten på kundservice, timmar av tillgänglighet av hjälp etc.

Author

  • Since childhood, he has been interested in saving money. Currently, its task is to collect ways of investing. In his spare time, he is interested in music and playing the guitar.

Lämna ett svar