Privatnosti

 1. Ime lokacije je 4mediacreations.com.
 2. Web lokacija može da prikuplja informacije o korisnicima i njihovom ponašanju koristeći:
  1. Korisnici su dobrovoljno uneli informacije u obrasce.
  2. Kolačići sačuvani na krajnjim uređajima.
  3. Evidencije Web servera koje je prikupio dobavljač usluga hostinga.
 3. Web lokacija prikuplja samo informacije koje je korisnik dobrovoljno dostavio.
 4. Veb lokacija može dodatno da sačuva informacije o svojstvima veze, na primer: vremenu pristupa Veb lokaciji ili IP-u posetioca.
 5. Podaci iz obrazaca mogu biti dostupni trećim licima samo uz saglasnost korisnika.
 6. Podaci uskladišteni u obrascu se obrađuju u skladu sa namenom obrasca. Ovo može biti, na primer, slanje zahteva administraciji.
 7. Kolačići su IT podaci, posebno tekstualne datoteke uskladištene na krajnjem uređaju korisnika Veb lokacije.
 8. Osoba koja postavlja kolačiće na krajnji uređaj korisnika Veb lokacije i dobija pristup njima je operater veb lokacije.
 9. Kolačići se koriste u svrhu:
  1. Kreiranje statističkih podataka koji pomažu u razumevanje načina na koji korisnici Veb lokacije koriste Web lokaciju.
  2. Održavanje sesije korisnika nakon prijavljivanja na Veb lokaciju, tako da korisnik ne mora da se prijavljuje na svaku podstranist.
  3. Odredite profil korisnika da biste mu prikazali prilagođeni reklamni sadržaj.
 10. Veb lokacija koristi dve vrste kolačića:
  1. Sesija – privremene datoteke postavljene na krajnji uređaj korisnika dok se ne odjavi, napusti veb lokaciju ili isključi veb pregledač.
  2. Trajno – datoteke uskladištene u krajnjem uređaju korisnika za vreme navedeno u parametrima ili do ručnog brisanja od strane korisnika.
 11. Veb pregledač podrazumevano dozvoljava skladištenje kolačića na krajnjem uređaju korisnika. Ovo možete da promenite u zavisnosti od željenih opcija. Veb pregledač vam omogućava da izbrišete kolačiće ili da ih blokirate. Za informacije pogledajte materijale ili dokumentaciju Veb pregledača za pomoć.
 12. Ako je upotreba kolačića ograničena, određene funkcionalnosti dostupne na Veb lokaciji mogu biti ograničene.
 13. Neka korisnička ponašanja lokacije mogu biti evidentirana u sloju servera. Takvi podaci se koriste za administraciju web sajta. Oni obezbeđuju efikasnost usluga koje pruža hosting operater. Pregledani resursi se izdvajaju URL adresom.
 14. Takođe se mogu sačuvati sledeće stavke:
  1. Vreme dolaska upita.
  2. Vreme dolaska odgovora.
  3. Ime klijentske stanice koju je identifikovao HTTP.
  4. Informacije o greškama na koje je naišlo prilikom izvršavanja HTTP transakcija.
  5. URL adresa prethodno posećene stranice od strane korisnika. Ovo je takozvani referer link i obrađuje se kada preko linka odete na sajt.
  6. Informacije o Veb pregledaču korisnika.
  7. Informacije kao što je IP adresa.
 15. Gorenavedeni podaci nisu povezani sa određenim osobama koje pregledaju Veb lokaciju. Takvi podaci se koriste isključivo u svrhe administracije servera.
 16. U slučaju legitimnih okolnosti, podaci mogu biti dostupni nadležnim spoljnim organima.
 17. Portal ne identifikuje fizička lica po podacima koje koristi.
 18. Operater može biti u obavezi da pruži informacije koje usluga prikuplja ovlašćenim telima kada postoje zakonski opravdani zahtevi.
 19. Ako ne želite da koristite kolačiće, možete to da promenite u postavkama pregledača. Veb lokacija obaveštava da ako onemogućite kolačiće neophodne za potvrdu identiteta, bezbednost i čuvanje korisničkih postavki, korišćenje Veb lokacije može biti teško ili nemoguće.

Author

 • Fan of currency investments and the stock exchange game. Its job is to help people invest their savings. He likes traveling and hiking in the mountains.